Webdesign by newIP
Lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers
Weetjes

Boeken vertaald door Peter Meeuse
Een van de vertaalprojecten die ik heb uitgevoerd betreft het door
Kliksafe uitgegeven computerprogramma Kliktime.
Dit is een programma waarmee ouders toezicht kunnen houden op het
computer-, programma- en internetgebruik van hun kinderen.

Kids-Watch      KlikTime