Webdesign by newIP
Lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers
Weetjes

Boeken vertaald door Peter Meeuse
Vertaalmachine

Even gratis een tekstje volautomatisch in het Engels laten vertalen, dat doen ze tegenwoordig. Een dure vertaler willen we niet, dus we stoppen deze twee zinnetjes even in een vertaalmachine, namelijk Google Translate.

Even a free text automatically translated into English, they do this today. An expensive translator, we do not, so we stop these two phrases even in a translator, Google Translate.

En weer terug:

Zelfs een vrije tekst automatisch vertaald in het Engels, dat doen ze vandaag. Een dure vertaler, wij niet, dus we stoppen met deze twee zinnen zelfs in een vertaler, Google Translate.

Je website zal er maar zo uitzienů