Webdesign by newIP
Lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers
Weetjes

Boeken vertaald door Peter Meeuse
Tarieven

Wij hanteren concurrerende tarieven. In de regel besteden wij het werk
namelijk niet uit, waardoor u onnodige kosten voorkomt. Plaats daarom
uw opdracht direct bij uw professionele vertaler.

Wij berekenen de prijs op basis van het aantal woorden dat de brontekst
bevat. Het gehanteerde woordtarief hangt af van het karakter van de
tekst, de hoeveelheid terminologie en de omvang van de vertaalopdracht.

Voor opdrachten van andere aard, zoals correctiewerk, wordt een uurtarief
gerekend. Het minimumtarief bedraagt 40,- per opdracht.

Alle tarieven en prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.
Het vertalen van boeken is vrijgesteld van BTW.

Vraag zonder enige verplichting een offerte aan.